Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.
       

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Storno objednávky

Objednávku může stornovat na Vaši žádost pracovník expedice na tel. 220 805 300. Objednávku lze stornovat do 11.00 hod. pracovního dne, kdy bude objednávka vyřízena. Je-li již zásilka expedována, storno nelze provést.

Všeobecná ustanovení

Tyto Záruční podmínky byly zpracovány dle platných zákonů a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy Olson s.r.o. a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami firmy Olson s.r.o. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce.

Veškeré parametry a informace uvedené v katalogu jsou pouze informativní a nelze na jejich základě uplatňovat jakékoliv nároky. Chyba systému, zadání, lidského faktoru vyhrazena.

Místo a způsob uplatnění záruky

V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy u reklamačního oddělení Olson s.r.o. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi. Adresa firmy Olson s.r.o. je uvedena na dokladu o zaplacení. Kupující doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození výrobku při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi.

Shoda s kupní smlouvou, odpovědnost za vady

Řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců. Prodávající vystaví kupujícímu Servisní doklad, kde uvede rozsah a dobu trvání opravy. Případné další reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi společně se záznamem o opravě nebo Servisním dokladem. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku), má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Firma Olson s.r.o. si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými nebo vyššími technickými parametry. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem není stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou mechanickým poškozením zboží elektrickým poškozením (viditelně spálený přístroj, součástky nebo plošné spoje)
  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí stanovenému pro daný přístroj
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží zboží bylo poškozeno
  • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez našeho svolení zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN zboží bylo poškozeno živly

V případě neoprávněné reklamace nebo mimozáruční opravy budeme nuceni účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním ve výši 350,- Kč/hod. + DPH.

Co je třeba dodat při reklamaci

Spolu se zbožím dodejte kopii dokladu o koupi a popis závady. Zboží dodávejte vždy kompletní, včetně manuálů a veškerého příslušenství. To je někdy potřebné při testování či opravě a je nezbytné v případě neodstranitelné závady, kdy se zboží mění za nové nebo se dobropisuje. Doporučujeme vždy zásilku připojistit.

Vrácení peněz

Dodržujeme zásadu "Záruka vrácení peněz", která by měla zvýšit Vaši důvěru v nakupování přes internet. Ta platí pro všechny koncové zákazníky (ne dealery), při dodání zboží přepravní firmou (ne pro osobní odběr v naší provozovně v Holešovické tržnici, Praha 7). V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Chápeme Vaši situaci. Nemáte možnost si nabízené zboží předem dostatečně prohlédnout nebo se můžete zmýlit při objednávce. Jestliže zjistíte bezprostředně po nákupu, že Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, máte je možnost v této lhůtě bez uvedení důvodu vrátit a bude Vám neprodleně vrácena kupní cena.

Vracené zboží zasílejte výhradně na adresu:
Olson s.r.o.
Bubenské nábřeží 306, 170 04 Praha 7